Tävlingar, licenser mm

Vill du börja tävla?

Beställ licens för första gången: Gör såhär:


https://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/information-om-tavlingslicens/licens/


Anmäl dig till tävling (kräver att du har licens)


1. registrera dig på tävlingssytemet (Ophardt):

https://fencing.ophardt.online/sv/register


2. Logga in för att göra din anmälan:

https://fencing.ophardt.online/sv/login


Kontakta Peter på peter.lundqvist.fam@gmail.com för frågor